bexs120dfdc024as2a1r-–-loa-bao-dong-khu-vuc-khac-nghiet-–-e2s.png

BExS120DFDC024AS2A1R – Loa báo động khu vực khắc nghiệt – E2S – Song Thành Công

 

Tên: BExS120DFDC024AS2A1R – Loa báo động khu vực khắc nghiệt

Model: BExS120DFDC024AS2A1R

Xuất xứ: UK

Nhà sản xuất: E2S

Đại lý phân phối: Song Thành Công

BExS120DFDC024AS2A1R – Loa báo động khu vực khắc nghiệt