krtm-20m-n-20-3320-s12-contrast-sensor-cam-bien-do-tuong-phan-leuze.png
KRTM 20

Part description: KRTM 20M/N-20-3320-S12 - Contrast sensor

Part no.: 50114201

Phụ kiện:(có sẵn riêng)

  • Đầu nối M12, 5 chân (KD…)

  • Cáp làm sẵn (K-D…)
  • Các mục tiêu có thể hoán đổi cho nhau
  • Công cụ để thay đổi mục tiêu

Dữ liệu quang học
Phạm vi quét với vật kính 1: 12mm ± 1mm
Phạm vi quét với vật kính 2: 20mm ± 2mm
Phạm vi quét với vật kính 3: 50mm ± 5mm
Kích thước điểm sáng với vật kính 1: 3.0mmx1.0mm hoặc điểm sáng tròn D = 0.5 mm
Kích thước điểm sáng với vật kính 2: 4,0 mm x 1,2 mm hoặc điểm sáng tròn D = 0,6 mm
Kích thước điểm sáng với vật kính 3: 10,0mmx2,0mm hoặc điểm sáng tròn D = 1,0mm
Hướng điểm sáng theo chiều dọc hoặc ngang
Đèn LED nguồn sáng (đỏ, lục, lam)

Hướng dẫn đặt hàng: 
Các cảm biến được liệt kê ở đây là các loại được ưu tiên; thông tin hiện tại tại www.leuze.com.

Selection table   KRTM 20M/P-20-6320-S12 KRTM  20M/N-20-6320-S12 KRTM  20M/C-20-6526-S12 KRTM  20M/C-20-6626-S12 KRTM 20M/P-20-3320-S12 KRTM  20M/N-20-3320-S12 KRTM 20M/P-50-6320-S12
Equipment ê Part No. 50113435 Part No. 50113436 Part No. 50113438 Part No. 50113437 Part No. 50114202 Part No. 50114201 Part No. 50116177
Scanning range 12mm              
20mm l l l l l l  
50mm             l
Light spot orientation vertical l l l l     l
horizontal              
round         l l  
Optical outlet front              
head l l l l l l l
Output wiring PNP l   l   l   l
NPN   l   l   l  
analogue current     l l      
Other features static teach-in l l l l l l l
dynamic teach-in              
synchronous input l l     l l l