au41-6e-cong-tac-cam-quay-cong-tac-chuyen-doi-cua-ampe-ke-sontheimer-vietnam.png

Công tắc cam quay|Công tắc chuyển đổi của Ampe kế| Sontheimer Vietnam|STC Vietnam

sontheimer

Công tắc Sontheimer có 2 dòng sản phẩm chính và phụ kiện:

  • Rotary cam switches/ Công tắc cam quay
  • On load switches/ Công tắc tải
  • Accessories / Phụ kiện

Ứng dụng:

Sontheimer |Công tắc khẩn cấp  đang được lắp đặt trên toàn thế giới trong xây dựng máy và nhà máy, đóng tàu, công nghiệp năng lượng mặt trời, trong thang máy hoặc trạm phát điện.

Tham khảo chi tiết sản phẩm tại đây!

www.sontheimer.org

Liên h: hao@songthanhcong.com

Zalo: 039 868 0915

Tên Sự miêu tả
AU21 / 6E
1 cực cho 2 mạch thay đổi dòng điện
AU21 / 7E 1 cực cho 2 mạch thay đổi dòng điện
AU21 / 8E 1 cực cho 2 mạch thay đổi dòng điện
AU21 / 16E 1 cực cho 2 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 6E 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 7E 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 8E 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 16E 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 6ZM 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 7ZM 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 8ZM 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 16ZM 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 8V 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện
AU41 / 16V 1 cực cho 4 mạch thay đổi dòng điện