sicra-ap03da0bg2bis-bo-truyen-dong-sicra-vietnam.png

SICRA AP03DA0BG2BIS Bộ truyền động SICRA Vietnam

Tên: SICRA  AP03DA0BG2BIS SICRA Vietnam

Model : SICRA AP03DA0BG2BIS

Nhà sản xuất : SICRA Vietnam

Đại lý phân phối: Song Thành Công

[caption id="attachment_9472" align="alignnone" width="300"]SICRA AP03DA0BG2BIS Bộ truyền động SICRA Vietnam SICRA AP03DA0BG2BIS Bộ truyền động SICRA Vietnam[/caption]

Các sản phẩm khác tại đây

Thông tin sản phẩm:

PRTL-200A Pora Korea
MF-15C Sinfonia 
BB-9-Z01 Sinfonia 
JC-10 Sinfonia 
BM4145-ST0-01243-03 + 00411716 Baumuller
TRD-J1000-RZ-2M koyo
ABC-16 (4 color) Nanhua
BC-30 Nanhua
 ABC-4 Nanhua 
NPQM-LH-G38-Q10-P10 Festo 
 NPQM-L-G12-Q14-P10 Festo 
NPQM-D-G12-Q14-P10 Festo 
GRA-1/4-B Festo 
GR-3/8-B Festo 

LFR-1/2-D-MIDI-MPA

Festo 
4HV310-10 Airtac
160857-00 Dwyer
DM70 K0A0A0B1 Vaisala
HM40 A1AB Vaisala
HMP360 8N5A3N2 Vaisala
HMK15 A1010B12J Vaisala
19730HM Vaisala
19732HM Vaisala
19767HM Vaisala
Model: RHM6750MD631P101Z12 MTS
T7524X0EI011950 Wise
WY3H3C 40Z4 Woonyoung 
WY3H3C 40Z4 Woonyoung 
KV2 KOP-G 24V HPS A-NA-HPS-KV2-KOP-220 HPS

CPU 24 KV2 CPU 24V A-NA-HPS-KV2-CPU-200 (CPU 24 KV2 CPU 24V A-NA-HPS-KV2-CPU)

HPS
PM2 5A KV2 PM2 5A A-NA-HPS-KV2-PM2-050 HPS
DI1 24 KV2 DI1 24V A-NA-HPS-KV2-DI1-200 HPS
DO1 KV2 DO1 A-NA-HPS-KV2-DO1-010 (DO1 KV2 DO1 A-NA-HPS-KV2-DO1-01) HPS
AT1 KV2 AT1 A-NA-HPS-KV2-AT1-010 HPS
RP1/24VDC K-AR-HPS-RP1-024-010 HPS
84199027 BIO 100HM-400/235-(67)EB Kromschroder
AP2BDA0BG2BIS SICRA 
AP03DA0BG2BIS SICRA 

 

NGUYỄN VĂN TÚ

PHONE: 035 964 3939 (ZALO)

EMAIL: vantu@songthanhcong.com

Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh !