beckhoff-cp3924-0010-ban-dieu-khien beckhoff-vietnam.png

Beckhoff CP3924-0010 Bản điều khiển Beckhoff Vietnam

Tên: Beckhoff CP3924-0010 BeckhoffVietnam

Model : Beckhoff CP3924-0010

Nhà sản xuất : BeckhoffVietnam

Đại lý phân phối: Song Thành Công

[caption id="attachment_9478" align="alignnone" width="300"]Beckhoff CP3924-0010 Bản điều khiển Beckhoff Vietnam Beckhoff CP3924-0010 Bản điều khiển Beckhoff Vietnam[/caption]

Các sản phẩm khác tại đây

Thông tin sản phẩm:

ABB Vietnam

Model: ACS880-104-0270A-7
690V In=270A R7i
Frequency Converter

ABB Vietnam

Model: PSE210-600-70
 400VAC/110kW/210A,điện áp điều khiển 100-250V/50Hz
Softstarter

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1785-L40E PLC-5/40
Controller Module

Baumer Thalheim Vietnam

Code: ITD 70 A 4 Y 7 1024 R NI H2SK12 S65
Description : Rotary encoder / Drehgeber
Mat no.: 11060508
1024 pulses / revolution IP 54
A, B, N track + inversion
TTL UB = 8 - 30 VDC LD output stage
Option: R UB-8-30V output 5V TTL
Connection cable: 1.00 m, radial
H2SK12 assembled on the cable
Bore: 65.00 mm, through
Mounting kit: 3 x 051

Beckhoff Vietnam

Code:  CP3924-0010
Description: Multi-touch Control Panel CP39xx-0010 with CP-Link 4

BEKO Vietnam

Code: 4010347
Description : ÖWAMAT 10
oil / water separator

BEKO Vietnam

Code: 4011570
Description : ÖWAMAT 11
oil / water separator

BEKO Vietnam

Code: 4021726
Description : ÖWAMAT 12
oil / water separator with pre-separation

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-50-05
Proximity Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-040-01-05
Extension Cable

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-90-05
Proximity Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-085-01-05
Extension Cable

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes

Bently Nevada Vietnam

Code: 330400-02-05
Accelerometer Acceleration Tranducer

Bently Nevada Vietnam

Code: 16710-15
Interconnect Cable

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-01-04
Velomitor Piezo-velocity Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-51-05
Proximity Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-00-13-05-02-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes

Bently Nevada Vietnam

Code: 140471-01
I/O Module with Internal Terminations (Spares)

Bently Nevada Vietnam

Code: 176449-02
3500/42M Proximitor/Seismic Monitor

Bently Nevada Vietnam

Code: 148722-01 Tester
Test Plug

Bently Nevada Vietnam

Code: 330525-00
Velomitor XA Piezo-velocity Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-X1-00, mod 145004-66
Proximitor Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/22-01-01-00
Transient Data Interface

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/45-01-00
Position Monitor

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/50-04-00
Tachometer Module

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/32-01-00
4-Channel Relay Module

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/15-05-06-00
3500/15 AC and DC Power Supplies

Bently Nevada Vietnam

Code: 330101-00-25-05-01-05
Proximity Probes

Bently Nevada Vietnam

Code: 330102-00-17-10-02-05
Proximity Probes

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

NGUYỄN VĂN TÚ

PHONE: 035 964 3939 (ZALO)

EMAIL: vantu@songthanhcong.com

Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh !